Ανάλυση και Πληροφορίες

Το ECDL Express είναι ένα ειδικό πρόγραμμα και αποτελεί την κατάλληλη επιλογή από τις 7 ενότητες του ECDL CORE, της παγκοσμίως έγκυρης και αναγνωρισμένης πιστοποίησης βασικών γνώσεων και χρήσης Η/Υ.
Το ECDL Express απευθύνεται κυρίως σε όσους στοχεύουν να εργαστούν στο Δημόσιο συμμετέχοντας στις διαδικασίες του ΑΣΕΠ

Το ECDL Express είναι ένα ειδικό πρόγραμμα προετοιμασίας που προσφέρεται αποκλειστικά στη σχολή 4W και λειτουργεί στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Για την απόκτηση του πακέτου ECDL Express, κάθε υποψήφιος καλείται να ολοκληρώσει με επιτυχία τις εξής τρείς (3) ενότητες:

ECDL EXPRESS - Ενότητα 1. Επεξεργασία Κειμένου (Word)

Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να πραγματοποιεί βασικές λειτουργίες που σχετίζονται με τη δημιουργία, επεξεργασία και ολοκλήρωση ενός εγγράφου έτοιμου προς χρήση. Ο υποψήφιος θα ασχοληθεί επίσης με προηγμένες εφαρμογές όπως είναι η δημιουργία πινάκων, η χρήση εικόνων και γραφικών μέσα σε ένα έγγραφο, η εισαγωγή αντικειμένων και η συγχώνευση αλληλογραφίας.


ECDL EXPRESS - Ενότητα 2. Υπολογιστικά Φύλλα (Excel)

Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να χειριστεί τις βασικές εφαρμογές των υπολογιστικών φύλλων όπως π.χ., μαθηματικές πράξεις με τη χρήση συγκεκριμένων τύπων και συναρτήσεων, αλλά και πιο εξειδικευμένες εφαρμογές, όπως είναι η δημιουργία γραφημάτων ή η εισαγωγή αντικειμένων.


ECDL EXPRESS - Ενότητα 3. Πληροφορίες & Επικοινωνίες (INTERNET)

Το κύριο περιεχόμενο αυτής της ενότητας χωρίζεται σε δύο κατηγορίες:

α. Στην πρώτη κατηγορία, ο υποψήφιος καλείται να αποδείξει τις ικανότητές του να εξερευνά το Δίκτυο (πρόγραμμα περιήγησης ιστοσελίδων), να καταχωρεί ιστοσελίδες σε ειδικό φάκελο άμεσης πρόσβασης και παράλληλα να είναι σε θέση να εκτυπώνει συγκεκριμένες ιστοσελίδες και αποτελέσματα αναζητήσεων

β. Στη δεύτερη κατηγορία, ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να στέλνει και να λαμβάνει ηλεκτρονικά μηνύματα, να επισυνάπτει αρχεία και να διαχειρίζεται φακέλους, υποκαταλόγους κ.α.

Το ΑΣΕΠ ζητάει κυρίως τις 3 παραπάνω ενότητες, του ECDL Express.
Για τυχόν ειδικότητες που το ΑΣΕΠ ζητά κάποια επιπλέον ενότητα από τις παραπάνω, τότε ο υποψήφιος μορεί να την ενσωματώσει στο πρόγραμμα του.


Untitled Document
Σχετικά - Χρήσιμα Links
Untitled Document
Untitled Document
Αθήνα: 
Βασ. Σοφίας 84, 115 28
+30 (210) 778-2401 info@wwww.gr
Θεσσαλονίκη: 
Παύλου Μελά 18 & Τσιμισκή, 546 22
+30 (2310) 226-531, info@wwww.gr
Athens: 
84 Vas. Sofias Ave. 115 28 Greece,
+30 (210) 778-2401 info@wwww.gr
Thessaloniki: 
18 P.Mela str. & Tsimiski, 546 22 Greece, +30 (2310) 226-531, info@wwww.gr
Πως θα έρθετε
Directions to visit

Τα κεντρικά γραφεία της 4W εδρεύουν στην Αθήνα & τη Θεσσαλονίκη.
Τα Mαθήματα & η Προετοιμασία ECDL & των υπολοίπων προγραμμάτων γίνονται στις ίδιες εγκαταστάσεις στην Αθήνα & τη Θεσσαλονίκη:
The head offices of 4W are located in Athens & Thessaloniki.
Preparation Courses for ECDL and all other programmes are offered at the same premises in Athens & Thessaloniki.
-------------------
Ο παρών διαδικτυακός τόπος έχει κατασκευαστεί αποκλειστικά κ μόνο για την προώθηση της ιδέας του ECDL και των πιστοποιήσεων που προσφέρει. Επίσης σας ενημερώνει για τα μαθήματα ECDL που προσφέρει ο Οργανισμός μας (4W – Μαθήματα ECDL, Corel Draw, Photoshop, Web Design & Development, Flash, Dreamweaver, 3D Studio Max) στην Αθήνα & Θεσσαλονίκη καθώς και για τις εξετάσεις ECDL στη σχολή μας, η οποίο είναι Πιστοποιημένο Εξεταστικό Κέντρο ECDL.

This website has been created for the promotion of ECDL idea and its Certifications.
It informs of the courses offered at 4W (Preparation Courses for ECDL, Corel Draw, Photoshop, Web Design & Development, Flash, Dreamweaver, 3D Studio Max)  Computer School located in Athens & Thessaloniki. It also presents the ECDL exams held at our school which is an Authorized ECDL Exam Center.